Naam Bestaat Bijzonderheden Link
doddegras ja Een grassengeslacht, luisterend naar de Latijnse naam Phleum
commelina ja Een plantenfamilie met enige honderden soorten, waarvan de eendagsbloem wel de bekendste is http://nl.wikipedia.org/wiki/Commelinaceae
welriekende ganzevoet ja Dysphania ambrosioides, vroeger Chenopodium ambrosioides; familie van de melganzevoet, één van de aller-algemeenste akkeronkruiden. http://en.wikipedia.org/wiki/Chenopodium_ambrosioides
dille ja Een lid van de schermbloemenfamilie, het best bekend vanwege zijn bruikbaarheid in de keuken. http://nl.wikipedia.org/wiki/Dille
dreps ja Een vertegenwoordiger van het geslacht dravik (een gras). In Nederland zeer zeldzaam en beschermd! http://nl.wikipedia.org/wiki/Dreps
dolik ja Lolium temulentum, ook een gras. In Nederland uitgestorven. Zie de link naar de verwante vlasdolik. http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlasdolik
stijve ogentroost ja Euphrasia stricta. Ogentroost is een geslacht van halfparasitaire kruiden uit de bremraapfamilie. http://nl.wikipedia.org/wiki/Stijve_ogentroost
keker ja Een andere benaming voor de kikkererwt. Falafel is één van de toepassingen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Keker
huttentut ja Een kruisbloempje, Camelina sativa, waarvan de olie uit de zaden vroeger wel in lampen werd gebruikt. http://nl.wikipedia.org/wiki/Huttentut
purperrode russula ja Een paddestoel; één van de meer dan honderd soorten uit het geslacht Russula. http://nl.wikipedia.org/wiki/Russula
zomerfijnstraal ja Erigeron annuus; een éénjarig composietje, dat in Nederland vrij algemeen voorkomt. http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomerfijnstraal
bonkig stippelsteenslag ja In ieder geval niet als een plant; maar ik geloof ook niet, dat er een soort steenslag bestaat, die algemeen zo wordt genoemd. Daar zat ik dus helemaal naast. Staat in een Verkade album over vetplanten heeft Bruno van Wayenburg ontdekt. Het is een schuilnaam voor Pleiospilos bolusii, afkomstig uit het Kaapdistrict. https://en.wikipedia.org/wiki/Pleiospilos_bolusii
wolbol ja Er bestaan vele planten met vruchten als wollige bollen, maar geen enkele die die naam draagt. Mooi wel dus, Bulbocodium vernum, ofwel de rode krokus is ook onder deze naam bekend. http://www.tuinkrant.com/plantengids/bolgewassen/17138.htm
zeekweek nee Kweek is een zeer algemeen grassengeslacht; een zeekweek is echter niet bekend. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kweek
trosgamander ja Teucrium botrys. In Nederland alleen in Zuid-Limburg. Beschermd! (En onwelriekend!). http://nl.wikipedia.org/wiki/Trosgamander
eikel-bekerzwammetje wellicht Misschien bedoelt de auteur hier het eikelbekertje, een klein zwammetje dat zich gaarne ophoudt op afgevallen eikels. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=202
amsinekia ja Bedoeld wordt hier Amsinckia, een geslacht uit de familie der ruwbladigen (o.a. het vergeet-me-nietje). http://en.wikipedia.org/wiki/Fiddleneck
tijmbloemdrakekop nee Voor zover ik kan nagaan, geheel aan de fantasie ontsproten.
kwispelgerst ja Hordeum jubatum, naar ik dacht één van de fraaiere vondsten van de drs., maar het bestaat dus echt! http://en.wikipedia.org/wiki/Hordeum_jubatum
japanse kwee ja Van deze dacht ik, dat hij wel zou bestaan. De kweepeer natuurlijk wel, maar een Japanse kwee, nee, helaas...;door Bruno van Wayenburg opgespoord: er bestaat een Japanse kweepeer, Chaenomeles japonica, ook wel Japanse sierkwee genoemd. http://oud.tuinen.nl/artikel/535/Japanse-Sierkwee
saffloer ja Een composiet, die al sinds de oudheid wordt verbouwd; vroeger vanwege een kleurstof, tegenwoordig vanwege de olie. Een wollige saffloer is overigens niet bekend. https://nl.wikipedia.org/wiki/Saffloer
omlijnde- buisbloemaloë nee Aloë is een plantengeslacht met ongeveer vierhonderd soorten, waarvan er een aantal als kamerplanten worden gekweekt. Deze soort is echter niet te vinden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Aloë
kalketrip ja Een in Nederland zeer zeldzame composiet. Alleen in Zuid-Limburg. Beschermd! http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalketrip
warrig navelblad ja Wel groot- en klein warkruid (of duivelsnaaigaren) maar warrig navelblad, nee, nee ...; dus toch! de benaming stamt ook uit het Verkade album over vetplanten; beter bekend als Cotyledon reticulata; een bewoner van de Kaapprovincie. http://www.indoor-plant-care.com/plant-list/tylecodon-reticulatus/
kluwenzuring ja Rumex conglomeratus, een lid van het geslacht zuring, uit de duizendknoopfamilie, waartoe ook boekweit behoort. http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuring
franse wikke nee Wikke is een welbekend geslacht uit de familie der vlinderbloemigen, waartoe ook de tuinboon behoort. Een franse wikke kan ik echter niet vinden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikke
turkse lelie ja Lilium martagon. Vanwege de fraaie bloemen laat men deze planten graag in een vaas doodgaan. https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkse_lelie
moffenpijp ja Aristolochia. Planten uit dit geslacht, waarvan de enige Nederlandse soort Aristolochia clematis is, de pijpbloem, worden wel moffenpijp of Duitse pijp genoemd. http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristolochia
engels lepelblad ja Cochlearia officinalis subsp. anglica, een ondersoort van het echt lepelblad. Niet te verwarren met Deens lepelblad, een zoutminnende soort die je tegenwoordig vaak langs de snelweg aantreft. http://nl.wikipedia.org/wiki/Lepelblad
zeerus ja Juncus maritimus. Russen zijn een familie van grasachtige planten, waarvan vele leden in Nederland voorkomen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Rus_(plant)
bosrus nee De bosrus echter niet.
alpenrus ja Juncus alpinoarticulatus.
moerasrus ja Hoewel russen graag op vochtige plaatsen groeien, is er geen moerasrus. Wel een zomprus. Volgens Bruno bestaat de moerasrus wel, maar heet hij tegenwoordig knolrus; dat is dus de Juncus bulbosus. http://wilde-planten.nl/knolrus.htm
trekrus ja Juncus squarrosus.
platte rus ja Juncus compressus.
ronde rus nee Wel zijn bekend de tengere rus, de knolrus en de dwergrus. En niet te vergeten, de pitrus!
boslathyrus ja Lathyrus sylvestris. Een vlinderbloempje. Het geslacht is nauw verwant aan wikke. http://nl.wikipedia.org/wiki/Boslathyrus
draadrus ja Juncus filiformis.
herderstasje ja Capsella bursa-pastoris. Een echte wereldburger, die bijna overal algemeen voorkomt. Een kruisbloempje trouwens, en dus familie van o.m. de boerenkool. http://nl.wikipedia.org/wiki/Herderstasje
vrouwenschoentje ja Cypripedium calceolis. Ook wel venusschoentje; de grootste europese orchideeënsoort. http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenschoentje
slofhak ja Anthoxantum aristatum; een éénjarig gras, dat niet bijzonder prettig ruikt. http://nl.wikipedia.org/wiki/Slofhak
pantoffeltje ja Het pantoffeldiertje bestaat natuurlijk wel, maar wordt doorgaans niet als een plant beschouwd, en is door zijn kleine afmetingen ook niet bijster decoratief. Volgens Bruno bestaat er een geslacht van sierplanten die wel zo worden genoemd, beter bekend als Calceolaria. https://nl.wikipedia.org/wiki/Calceolaria
giroffel ja Hij zal wel niet de giraffe hebben bedoeld, ofschoon dit dier aanzienlijk groter is dan het pantoffeldiertje, en mede daardoor, ook veel decoratiever.Volgens Bruno zou het hier gaan om Geum urbanum, ofwel het gewoon nagelkruid. Nader onderzoek leert dat dit niet klopt. De Nederlandse encyclopedie geeft als synoniem nagelbloem, wat weer een ander woord is voor anjer. https://nl.wikipedia.org/wiki/Anjer
bruine snavelbies ja Rhynchospora fusca. Een lid van de cypergrasfamilie. Algemeen in vochtige heidevelden en langs vennen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruine_snavelbies
rosse vossenstaart ja Alopecurus aequalis. Een vocht- en stikstofminnende grassoort, die je kunt aantreffen langs greppels en oude rivierlopen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Rosse_vossenstaart
hoenderbeet ja Lamium amplexicaule, een doveneteltje, dat je in akkers en tuinen nogal eens kunt aantreffen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoenderbeet
smal kanariegras wellicht Kan een vergeten benaming zijn voor rietgras, Phalaris arundinacea. Het blad bevat hallucinogene stoffen! http://nl.wikipedia.org/wiki/Rietgras
kaal kattenkruid nee Een plantaardig equivalent van Odilon? Kattenkruid (Nepeta) bestaat wel. Nepeta cataria, wild kattenkruid, komt in Nederland in het wild voor. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kattenkruid
hazepootje ja Een kleine klaversoort, Trifolium arvense. De langwerpige bloemhoofdjes zien er nogal donzig uit, vandaar de naam. Algemeen op droge zandgrond. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hazepootje
slangewortel ja Calla palustris, een waterminnende (en giftige) aäronskelk. http://nl.wikipedia.org/wiki/Slangenwortel
hondsdraf ja Glechoma hederacea. Een lipbloempje, zeer algemeen op voedselrijke grond. Vaak in het gezelschap van brandnetels. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hondsdraf
leeuwetand ja Leontodon, een geslacht van composieten. Worden door ondeskundigen vaak voor paardebloemen aangezien. http://nl.wikipedia.org/wiki/Leontodon
geitebaard ja Aruncus dioicus. Een plant uit de rozenfamilie. Bloeit met wittige pluimen, die wel wat doen denken aan de sik van een geit. http://nl.wikipedia.org/wiki/Geitenbaard
esparcette-hokjespeul ja/nee De esparcette bestaat (wordt wel gekweekt als veevoer) en de hokjespeul eveneens. Het zijn beide vlinderbloemen, maar geheel afzonderlijke soorten. https://nl.wikipedia.org/wiki/Esparcette
groene glibberzwam ja Leotia lubrica. Een minuscuul (2-4 cm) zwammetje van loof- en gemengd bos op zandgrond. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=169&menuentry=soorten
gagel ja Myrica gale, wilde gagel. Een struik uit de gagelfamilie. Werd vroeger op diverse wijzen toegepast, o.m. als middel tegen kiespijn en als conservatief in het grutbier. http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_gagel
duist ja Alopecurus myosuroides, een één of tweejarig gras, dat voornamelijk in het oosten en noordoosten van het land is te vinden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Duist_(plant)
kardoen ja Cynara cardunculus, een tot twee meter hoge distel, die verwant is aan de artisjok. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kardoen
prikneus ja Silene coronaria, een lid van de anjerfamilie. Overal in Europa op droge, voedselarme grond. http://nl.wikipedia.org/wiki/Prikneus
kale jonker ja Cirsium palustre, nog een distel en wel één van de algemeenste. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kale_jonker
witte onschuld ja Als hij per sé iets wits wilde, waarom dan niet gekozen voor de witte rapunzel, of desnoods de witte waterkers? Dat had natuurlijk gekund, maar Omphalodes cappadocica, ofwel het Amerikaans vergeetmenietje bestaat ook, zoals Bruno uitvond. http://www.groeninfo.com/plantengids/omphalodes-cappadocica-starry-eyes.html
brave hendrik ja Chenopodium bonus-henricus, nog een ganzevoet. Werd vroeger wel als groente gegeten. Zeer zeldzaam! http://nl.wikipedia.org/wiki/Brave_hendrik
tripmadam ja Sedum rupestre, een vetkruid. Familie van de muurpeper. Zeldzaam! http://nl.wikipedia.org/wiki/Tripmadam
juffertje in 't groen ja Nigella damascena, een lid van de ranonkelfamilie. In Nederland als sierplant en lokaal verwilderd. http://nl.wikipedia.org/wiki/Juffertje_in_'t_groen
wilde bertram ja Achillea ptarmica. Een verwant van het duizendblad. De bloemen zijn eetbaar en smaken wat peperachtig. http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_bertram
liefdegras ja Eragrostis, een grasgeslacht met talrijke soorten. Wordt meestal als veevoer verbouwd. http://nl.wikipedia.org/wiki/Liefdegras
gebroken hartjes ja Dicentra spectabilis. Al heel lang gekweekt als sierplant. In het wild in China, Korea en Oost-Siberië. http://nl.wikipedia.org/wiki/Dicentra_spectabilis
kinderplant nee Maar ze zullen ongetwijfeld hard groeien.
vijfhoek-spiegelklokje nee Klokjes (Campanulae) hebben wel bloempjes met vijf vergroeide kroonblaadjes. http://nl.wikipedia.org/wiki/Klokje
italiaanse ossetong ja Anchusa italica, weer een ruwbladige. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ossentong
ijle dravik ja Anisantha sterilis. Een vrij algemene grassoort (behalve in Drenthe). https://nl.wikipedia.org/wiki/IJle_dravik
zilte zegge ja Carex distans. Zegges behoren tot de cypergrassen; van de ca. tweeduizend soorten komen er tientallen in Nederland voor. http://nl.wikipedia.org/wiki/Zegge
valse salie ja Teucrium scorodonia. Een gamander-soort die vrij algemeen voorkomt op zandgronden (behalve in Drenthe). http://nl.wikipedia.org/wiki/Valse_salie
kleine ruit ja Thalictrum minus. Een ranonkelachtige. Zeldzaam op droge duinhellingen en rivierduinen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_ruit
galigaan ja Cladium mariscus. Een cypergras. Vrij zeldzaam aan te treffen op vochtige plaatsen, zoals duinvalleien en moerassen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Galigaan
bepoederd zonneroosje wellicht Ik heb de soort niet kunnen vinden, maar de familie bestaat wel degelijk. http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonneroosjesfamilie
hederik ja Sinapis arvensis. Ook wel akkermosterd of herik. Een kruisbloempje dat verwant is aan de witte mosterd. https://nl.wikipedia.org/wiki/Herik
gevlekte scheerling ja Conium maculatum. Een schermbloemige, en een giftige ook. Zou de gifbeker van Socrates hebben gevuld. In Nederland vrij zeldzaam. http://nl.wikipedia.org/wiki/Gevlekte_scheerling
waterpunge ja Samolus valerandi. Een vochtminnend lid van de sleutelbloemfamilie. In het westen van het land niet ongewoon, elders zeldzaam. https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterpunge
bromnos nee Maar ik denk dat dit een zetfout is. Gewoon bronmos (Fontinalis antipyretica) bestaat namelijk wel. Een soort mos, de naam zegt het al. http://www.nederlandsesoorten.nl/get?site=nlsr&view=nlsr&page_alias=conceptcard&cid=0AHCYFCARTMD&q=*fontinalis*
vergeten blaasjeskruid nee We kennen in Nederland het loos -, plat -, klein -, bleekgeel – en groot blaasjeskruid (Utricularia). Of ben ik er nu toch één vergeten? http://www.soortenbank.nl/zoeken.php?zoekterm=blaasjeskruid&x=0&y=0
teer guichelheil ja Anagallis tenella. Zeer zeldzaam! In Nederland alleen nog op Texel en Voorne en in Noord-Brabant. Een sleutelbloempje. http://nl.wikipedia.org/wiki/Teer_guichelheil
doorgroeide boerenkers ja Thlaspi perfoliatum. Een zeldzaam kruisbloempje. In Nederland alleen in Zuid-Limburg. De stengelbladeren omvatten de stengel, vandaar de naam. http://nl.wikipedia.org/wiki/Doorgroeide_boerenkers
gewimperd breukkruid wellicht Misschien een in onbruik geraakte naam voor behaard breukkruid, Herniaria hirsuta, een vertegenwoordiger van de anjerfamilie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Behaard_breukkruid
witte krodde ja Thlaspi arvense. Een verwant van de doorgroeide boerenkers, die behalve in het Drents en Gelders district, vrij algemeen is. https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_krodde
harlekijn ja Anacamptis morio. Een orchidee, in Nederland zeer zeldzaam, voornamelijk op de waddeneilanden. Beschermd! http://nl.wikipedia.org/wiki/Harlekijn_(plant)
grote klis ja Arctium lappa. Een composiet, die in het midden van het land algemeen is. De wortels werden vroeger (in Azië nog steeds) wel gegeten. http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_klit
stinkend nieskruid ja Helleborus foetidus. Een ranonkelachtige uit midden- en zuid-Europa. Voor mensen is de geur niet prettig, maar bijen bezoeken de bloemen graag. http://nl.wikipedia.org/wiki/Stinkend_nieskruid
azarooldoorn ja Crataegus azarolus. Een nauwe verwant van de meidoorn uit het Middellandse Zee gebied. http://nl.wikipedia.org/wiki/Azarooldoorn
kranskarwij ja Carum verticillatum. Een naaste verwant van de echte karwij (wilde komijn). In Nederland waarschijnlijk uitgestorven. http://wilde-planten.nl/kranskarwij.htm
gelobde melde ja Atriplex laciniata. Een zeer zeldzaam lid van de ganzevoetfamilie. Alleen in de kuststreken. https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelobde_melde
bolrapunzel wellicht We kennen in Nederland de witte – en de zwartblauwe rapunzel (Phyteuma spicatum). Er bestaan echter ook nog een twintigtal uitheemse soorten. http://nl.wikipedia.org/wiki/Rapunzel_(geslacht)
knikkend parelgras ja Melica nutans. Een grassoort. Alleen bij Bloemendaal te vinden, waarschijnlijk adventief. http://wilde-planten.nl/knikkend%20parelgras.htm
kraaibesberberis ja Berberis is een geslacht met zo'n vier- a vijfhonderd soorten struiken, die rode of zwartblauwe bessen produceren. http://nl.wikipedia.org/wiki/Berberis
misleidend dikblad ja Dikblad is de Nederlandse naam voor Crassula, een vetplantengeslacht met honderden soorten. Maar als hij mij om de tuin wil leiden, moet hij toch vroeger opstaan. Weer eentje uit het Verkade album: het gaat hier om Crassula deceptrix. http://en.wikipedia.org/wiki/Crassula
ringelwikke ja Vicia hirsuta. Eén van de algemenere wikkesoorten. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ringelwikke
kikkerdrilwier ja Rood pluchewier, echt darmwier, navelwier, roodkopklauwier (dat is een vogel, maar toch ook heel mooi), maar geen kikkerdrilwier. Wel hoor! Tetraspora gelatinosa wordt ook wel zo genoemd. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tetraspora_gelatinosa
bevernel ja Pimpinella, een schermbloemengeslacht waartoe ook anijs behoort. http://nl.wikipedia.org/wiki/Bevernel
spleetvezelkop ja Paddestoelen van het geslacht Inocybe. In de soortenbank zijn er een stuk of tien te vinden.
kornoelje ja Een geslacht van enkele tientallen struikachtige planten en bomen uit verschillende delen van de wereld. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kornoelje
portulak ja/nee Geen Nederlandse naam. Dit is de gewone zoutmelde (Atriplex portulacoides) in het Duits wel Portulak-Keilmelde genaamd. http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_zoutmelde
podaliria-mimosa ja Acacia podalyriifolia, een gewas afkomstig uit Australië wordt hier zeer waarschijnlijk bedoeld. https://en.wikipedia.org/wiki/Acacia_podalyriifolia
schermabronia wellicht Waarschijnlijk een soort uit het geslacht Abronia. http://en.wikipedia.org/wiki/Abronia_(plant)
stipa ja Een siergras uit het geslacht Stipa. http://nl.wikipedia.org/wiki/Siergras
vallisneria ja Vallisneria spiralis. Een waterplantje dat wel in aquariums wordt gehouden. Vroeger ingeburgerd in de Maas bij Maastricht. https://en.wikipedia.org/wiki/Vallisneria_spiralis
parrotia ja Parrotia persica. Ook wel Perzisch ijzerhout. Een sierboom die 5-7 meter hoog kan worden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Parrotia
lobelia ja Een geslacht van kruidachtige planten uit de klokjesfamilie. Zeer populair als sierplanten. http://nl.wikipedia.org/wiki/Lobelia
smak ja Een oud type vaartuig, dat voornamelijk voor de kustvaart werd gebruikt en doorgaans tussen 60 en 200 ton mat. http://nl.wikipedia.org/wiki/Smak
arve ja De Arve is een rivier in Zwitserland en Frankrijk.
spelt ja Triticum spelta. Een ouderwetse graansoort, die de laatste jaren in biologisch-dynamische kringen weer aan een opmars bezig is. http://nl.wikipedia.org/wiki/Spelt
bosbies ja Scirpus sylvaticus. Een cypergas dat op vochtige plekken in bos en beemd is te vinden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosbies
ballote ja Ballota nigra, de stinkende ballote. Vrij zeldzame lipbloemige met een sterke, onaangename geur. https://nl.wikipedia.org/wiki/Stinkende_ballote
lobbig kogelplantje ja Een toespeling op Willem Jan de Kogel, van Plant Research International? Nee hoor, nog een vetplantje uit het Verkade album: Conophytum elishae. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conophytum_elishae_GotBot_2015_001.jpg
bollenzig kijkertje ja Alle kijkertjes hebben enigszins bolle lenzen. Dat schijnt nodig te zijn om een beeld op het netvlies te kunnen projecteren. Weer een vetplantje uit het Verkade album: Conophytum friedrichiae. http://www.cactus-art.biz/schede/OPHTHALMOPHYLLUM/Ophthalmophyllum_friedrichiae/Ophthalmophyllum_friedrichiae/Ophthalmophyllum_friedrichiae.htm
alant ja Inula, een uitheems geslacht van composieten. De jonge bladeren kunnen worden gegeten.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alant
olijfgroen ja Een kleur; net iets anders dan mosgroen, maar het lijkt er toch wel wat op. Bedoeld werd olijfgoen steentje, wat me ontgaan was doordat er weer zo'n tuinkabouter tussengeworpen werd. Lithops olivacea, weer een vetplant uit het Verkade album. https://species.wikimedia.org/wiki/Lithops_olivacea
zachte duizendknoop ja Persicaria mitis; perzikkruid (Persicaria maculosa) is een bekendere vertegenwoordiger van dit geslacht. http://wilde-planten.nl/zachte%20duizendknoop.htm
aangebrande orchis ja Orchis ustulata. Zeldzame kleine orchissoort; in Nederland vermoedelijk uitgestorven. https://nl.wikipedia.org/wiki/Aangebrande_orchis
isolepis ja/nee Geen Nederlandse naam. Dit is de borstelbies, Isolepis setacea. Net als de bosbies behorend tot de familie der cypergrassen. http://wilde-planten.nl/borstelbies.htm
wieltje wellicht Een kleine variant van het onderdeel dat karren en wagens verrijdbaar maakt? Of een klein water, ook wel waai of weel? Of misschien Marasmius rotula? https://en.wikipedia.org/wiki/Marasmius_rotula
zulte ja Aster tripolium. Een composiet, ook wel zeeaster genaamd. Langs de kust niet zeldzaam. De jonge bladeren zijn eetbaar. http://nl.wikipedia.org/wiki/Zulte_(plant)
bleek bosvogeltje ja Cephalanthera damasonium. Een in Nederland zeer zeldzame orchideeënsoort. Beschermd! http://nl.wikipedia.org/wiki/Bleek_bosvogeltje
echte kluifjes wellicht Snert met kluif en peterselie! Geen idee wat hij bedoelt. Eén van de vele soorten kluifzwammen misschien? Heeft iemand het paddestoelenboek van Verkade?
kleine watereppe ja Berula erecta. Een schermbloemige die gaarne langs het water groeit. Vrij algemeen in Nederland. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_watereppe
moerasvergeet-me-nietje ja Myosotis scorpioides. Een ruwbladige die je in Nederland overal op vochtige plaatsen kunt aantreffen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Moerasvergeet-mij-nietje
tijgerbekje ja Hij zal leeuwebekje bedoelen, maar de spreker raakt blijkbaar van zijn apropos door het aanhoudende gezeur om een tuinkabouter. Ongetwijfeld, maar ook deze vetplant staat in het Verkade album: Faucaria tigrina; uit Zuid-Afrika. https://en.wikipedia.org/wiki/Faucaria_tigrina
tuinkabouter nee Ik heb wel eens verhalen gehoord over tuinkabouters die de tuin onderscheten, maar ik ben toch geneigd het hele verschijnsel naar het rijk der fabelen te verwijzen.


Het Botanisch Twistgesprek van Drs. P. is op meerdere plaatsen te vinden op het web, bijvoorbeeld hier: https://tuinkabouters.wordpress.com/2009/01/28/botanisch-twistgesprek/


Zoals ik al vermoedde, is het inderdaad een songtekst. Bruno van Wayenburg heeft er een rap van gemaakt. Het schijnt oorspronkelijk voor Lurelei te zijn geschreven. http://brunovanwayenburg.nl/brunovanwayenburg.nl/botanisch-twistgesprek/