De kronieken van Jean Froissart

Ten geleide

Inleiding

Noten

1. Waarin wij spreken over enige voorgangers van koning Eduard van Engeland

2. Waarin de verwanten worden vermeld van de koning van Engeland die Eduard heet

3. Over de oorzaak van de oorlog tussen de koningen van Frankrijk en Engeland

4. Hoe de koning van Engeland zijn koninkrijk grillig regeerde op instigatie van mijn heer Hugo

5. Over graaf Thomas van Lancaster en twee├źntwintig van de groten van Engeland die werden onthoofd

6. Hoe de koningin van Engeland zich bij haar broer, de koning van Frankrijk, ging beklagen over heer Hugo de Verkwister

7. Hoe koningin Isabella van Engeland uit Frankrijk vertrok en naar Cambr├ęsis ging en aankwam in Henegouwen

8. Hoe koningin Isabella in Engeland aankwam met mijn heer Jan van Henegouwen en de koning, haar echtgenoot, belegerde in de stad Bristol

9. Hoe mijn heer Hugo de Verkwister werd berecht

10. Nadat deze gerechtigheid was voltrokken begaven de koningin en alle heren zich op weg naar Londen

11. De kroning van koning Eduard van Engeland in 1326

12. Hoe koning Robert van Schotland koning Eduard van Engeland tartte

13. Hoe de koning van Engeland boodschappers naar heer Jan van Henegouwen stuurde om hem allervriendelijkst te vragen of hij hem te hulp wilde komen

14. De komst van mijn heer Jan van Henegouwen

15. De onenigheid die ontstond tussen de boogschutters van Engeland en die van Henegouwen

16. Hoe koning Eduard van Engeland York verliet om op te trekken tegen de Schotten die Engeland waren binnengevallen

17. Waarin wordt gesproken over de gewoontes van de Schotten en hoe zij oorlog wisten te voeren

18. Hoe de Engelse koning zijn eerste actie tegen de Schotten ondernam

19. Hoe de Engelsen de Schotten volgden en hoeveel moeite zij hadden om hen na te ijlen over bergen en rotsen en door dalen

20. Over het grote ongemak en de erge honger die de Engelsen leden op zoek naar de Schotten

21. Hoe de koning van Engeland nieuws hoorde over de Schotten en hoe hij zijn troepen tegen hen opstelde

22. Hoe de Engelsen en de Schotten tegenover elkaar lagen zonder slag te leveren en hoe mijn heer James Douglas bij nacht naar het Engelse leger kwam

23. Over de Schotten, die bij nacht ontvluchtten, de Engelsen die naar Engeland en de Henegouwers die naar Henegouwen terugkeerden

24. Hoe koning Eduard zich in de echt verbond met mevrouw Philippa van Henegouwen, dochter van de genoemde graaf

25. Het bestand dat voor drie jaar werd gesloten tussen de koningen van Engeland en Schotland. Hoe koning Robert van Schotland stierf

26. Hoe mijn heer James Douglas uit Schotland vertrok om over zee naar het Heilige Graf te gaan en hoe hij omkwam in Spanje

27. Hoe Philips van Valois tot koning van Frankrijk werd gekroond

28. Hoe de Vlamingen bij nacht door de Fransen werden overwonnen in drie veldslagen

29. De oordelen die de koning van Engeland velde

30. De hulde die de jonge koning Eduard bewees aan de koning van Frankrijk voor het hertogdom Guyenne

31. Hoe de koning van Engeland de zee overstak om naar Frankrijk te gaan en de koning van Frankrijk hulde te bewijzen voor het hertogdom Guyenne en het graafschap Ponthieu

32. Hoe de heer Robert van Artois uit het Franse koninkrijk werd verjaagd

33. Hoe koning Eduard van Engeland de stad Berwick innam