Oplossing

De "schaakpuzzels" zijn gewone kruiswoordraadsels, alleen zitten er enkele schaaktermen in. De ij (voor zover die al voorkomt) wordt als twee letters geschreven.

Web page created by Crossword Compiler.